Winkelwagen

Welkom bij Bondagetoys.nl

Bij een bestelling vanaf €50 versturen wij je bestelling gratis!

Actievoorwaarden

Acties met ‘% korting op alles’ of soortgelijke boodschap zijn geldig voor het gehele assortiment. Om te beginnen kan je hier de actievoorwaarden lezen welke van toepassing zijn op deze acties.

Facebook winacties

Kort samengevat

 • Ten eerste je gegevens worden niet verstrekt aan derden
 • Ten tweede je ontvangt van ons geen post op je huisadres

1. Toepasselijkheid

  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de facebook acties van Bondagetoys (hierna verder te noemen ‘actie’).
  2. Verder wordt de actie georganiseerd door Erolab.
  3. En tot slot door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. Deelname

  1. Ieder natuurlijk persoon met een Facebook account kan deelnemen aan onze actie, mits woonachtig in Nederland of België. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
  2. Deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting, anders dan het lid zijn of lid worden van de nieuwsbrief / liken van de facebookpagina.
  3. Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Erolab de toestemming om hem/haar informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van actie te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail via de afmeldlink in de email.
  4. Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij/zij een prijs wint, Erolab tevens het recht om zijn/haar Facebooknaam op de website te plaatsen.
  5. De gegevens die Erolab in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van Erolab en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.4 genoemd, worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. Erolab zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Algemene verordening gegevensbescherming.
  6. Vaststelling van de winnaars
    • Uit alle deelnames wordt door Erolab de prijswinnaar getrokken.
    • Daarnaast ontvangen niet winnende deelnemers geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
    • Verder worden prijzen verstrekt aan de winnaars en worden verzonden aan het adres welke wordt opgegeven aan Erolab.
    • En tot slot zijn de gewonnen prijzen niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

3. Aansprakelijkheid

  1. Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Erolab garandeert onder andere niet dat het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
  2. Erolab is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekte prijzen. Erolab geeft geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen, met uitzondering van de standaard productgarantie. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
  3. Aansprakelijkheid derden
    • Hetgeen artikel 3.2 bepaalt, geldt onverminderd voor toeleveranciers van Erolab cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.

4. Slotbepalingen

  1. Erolab behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave::
   a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
   b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
   c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.
  2. Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen kenbaar gemaakt worden via ons contactformulier.
  3. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Gratis verzending

Bij bestellingen vanaf €50.

Voor 21:00 uur besteld

Dezelfde dag verstuurd.

Discreet verstuurd

Blanco verpakkingsmateriaal.

Leverdatum zelf bepalen

Wanneer het jou uitkomt.